NPM: 10112005
Nama: AAN KHUNAIFI
Kelas: 6KA01
Email: khunaifi [ @ ] student.gunadarma.ac.id

Tulisan

NoJudul TulisanTahunURL


Tugas

NoJudulTahunURL
1Isd : Penduduk,masyarakat Dan Kebudayaan2012http://imstuff-it.blogspot.com/2012/10/isd-pendudukmasyarakat-dan-kebudayaan.html
2Isd : Individu Keluarga Dan Masyarakat2012http://www.imstuff-it.blogspot.com/2012/10/isd-individu-keluarga-dan-masyarakat.html
3Isd : Pemuda Dan Sosialisaasi2012http://www.imstuff-it.blogspot.com/2012/10/pemuda-dan-sosialisasi.html
4Isd : Warga Negara Dan Neara2012http://imstuff-it.blogspot.com/2012/10/warga-negara-dan-negara.html
5Isd : Pelapisan Sosial Dan Kesamaan Drajat2012http://imstuff-it.blogspot.com/2012/11/pelapisan-sosial-dan-kesamaan-drajat.html
6Isd : Masyarakat Pedesaan Dan Masyarakat Perkotaan2012http://www.imstuff-it.blogspot.com/2012/11/masyarakat-pedesaan-dan-masyarakat.html
7Isd : Pertentangan Sosial Dan Integrasi Masyarakat2012http://imstuff-it.blogspot.com/2012/11/pertentangan-sosial-dan-integrasi.html
8Isd : Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Kemiskinan2012http://imstuff-it.blogspot.com/2012/11/ilmu-pengetahuan-teknologi-dan_8596.html
9Isd : Agama Dan Masyarakat2012http://imstuff-it.blogspot.com/2012/11/agama-dan-masyarakat.html