NPM: 10112005
Nama: AAN KHUNAIFI
Kelas: 6KA01
Email: khunaifi [ @ ] student.gunadarma.ac.id

Tulisan

NoJudul TulisanTahunURL


Tugas

NoJudulTahunURL
1Fungsi Bahasa Secara Umum2014http://imstuff-it.blogspot.com/2014/09/fungsi-bahasa-secara-umum-dan-peristiwa.html
2Ragam Bahasa2014http://imstuff-it.blogspot.com/2014/10/ragam-bahasa.html
3Diksi Atau Pemilihan Kata2014http://imstuff-it.blogspot.com/2014/10/diksi-atau-pemilihan-kata.html
4Eyd (ejaan Yang Disempurnakan)2014http://imstuff-it.blogspot.com/2014/10/eyd-ejaan-yang-disempurnakan.html
5Kalimat Dasar2014http://imstuff-it.blogspot.com/2014/10/kalimat-dasar.html
6Kalimat Efektif2014http://imstuff-it.blogspot.com/2014/10/kalimat-efektif.html
7Paragraf Atau Alenia2014http://imstuff-it.blogspot.com/2014/11/paragraf-atau-alenia.html
8Topik, Tema Dan Judul2014http://imstuff-it.blogspot.com/2014/11/topik-tema-dan-judul.html